NIEUWS

Vragen en antwoorden startersvrijstelling en verlaagd tarief overdrachtsbelasting

Familie Beekhuizen

De belastingdienst heeft op 22 maart 2021 op de volgende website aanvullende informatie geplaatst over de nieuwe wetgeving rond de startersvrijstelling en het lage tarief voor de overdrachtsbelasting. Op een aantal praktijkvragen wordt een antwoord gegeven in een Q&A.

Juridische overdracht, maar huur- of bruikleenovereenkomst verkoper

Zoals in een eerder bericht reeds aangegeven bestaat er discussie over de vraag of een koper tot 35 jaar een beroep kan doen op de startersvrijstelling wanneer de woning vóór 1 april 2021 wordt geleverd, maar de verkoper nog een tijdje in de woning blijft wonen ná 1 april 2021.

Zoals valt te lezen in het antwoord onder vraag 10 is de belastingdienst zeer terughoudend met het beantwoorden van vragen over de gevolgen voor de belastingheffing in situaties zoals deze. Wel kan worden aangegeven dat als de verkoper de woning nog voor een korte periode van een maand zelf bewoont, de koper nog steeds een beroep op de startersvrijstelling kan doen.

De koper moet dan onmiddellijk na afloop van die maand de feitelijke beschikking krijgen over de woning en de woning vervolgens als hoofdverblijf gaan gebruiken. Als de voortgezette bewoning door de verkoper in een situatie als de geschetste langer duurt dan een maand wordt vooraf geen zekerheid gegeven over de fiscale gevolgen.

Juridische overdracht, maar eerst verbouwen

Een andere interessante vraag is de situatie waarbij koper de woning in eigendom verkrijgt maar, voordat hij deze gaat bewonen, gaat verbouwen. In het antwoord op vraag 9 valt te lezen dat koper in die situatie gebruik kan maken van de startersvrijstelling of het verlaagde tarief van 2% indien hij na de voltooiing van de verbouwing de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Andere interessante vragen

In vraag 12 wordt nader ingegaan op de vraag hoe lang de koper de woning als hoofdverblijf moet gaan gebruiken ná voltooiing van een verbouwing, in vraag 13 op de vraag wat er geldt als een woning wordt gekocht die gedeeltelijk wordt verhuurd en gedeeltelijk zal worden bewoond, in vraag 14 wordt de situatie van een woon- winkelpand nader toegelicht en vraag 20 gaat nader in op een ABC situatie waarbij A rechtstreeks aan C levert. Een directe link naar de vragen en antwoorden vindt u hier. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Juridische Dienst via telefoonnummer 030 – 608 51 81 of e-mail: jd@nvm.nl.